Frame 64.png

CHƯƠNG TRÌNH DAILY INTEREST - LÃI SUẤT HÀNG NGÀY, NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

Thg 12 03 2022

Mừng dịp đông REB chính thức IDO trên sàn KyberSwap, Realbox mang đến chương trình tặng lãi suất hấp dẫn đối với người dùng tham gia giao dịch sản phẩm The Tropicana Garden trên nền tảng Realbox.io từ ngày 29.11.2022.

1. Thông tin chi tiết:

  • Người dùng khi tham gia giao dịch (Invest) vào sản phẩm The Tropicana Garden sẽ được tính lãi suất 5%/ năm trên tổng mức giao dịch.
  • Lãi suất được trả sau 24h tính từ thời điểm nền tảng ghi nhận người dùng giao dịch thành công.
  • Lãi suất sẽ được trả hàng ngày lúc 0 giờ 0 phút theo múi giờ UTC+0 vào ví Realbox bằng đồng USDT.

Ví dụ cụ thể:

  • Người dùng giao dịch thành công 40$ vào sản phẩm The Tropicana Garden trên nền tảng Realbox.io. Hệ thống ghi nhận giao dịch thành công vào lúc 16:00 ngày 2/12/2022. Người dùng sẽ được trả lãi suất tự động vào tài khoản vào 00:00 giờ UTC ngày 4/12/2022. Nếu 16:00 ngày 3/12/2022, người dùng giao dịch thành công  thêm 40$ thì 40$ đó sẽ được tính thêm vào phần trả lãi vào 00:00 giờ UTC ngày 05/12/2022.
  • Vậy vào thời điểm 00:00 UTC 4/12/2022, người dùng sẽ được tính lãi trên 40$. Vào lúc 00:00 ngày 5/12/2022, người dùng sẽ được tính lãi 80$ (40$ đầu tiên người dùng giao dịch thành công và sau khi cộng thêm 40$ giao dịch thành công vào ngày 3/12/2022 tiếp đó)

2. Thời gian tham dự: 

  • Chương trình áp dụng từ nay đến hết giai đoạn mở bán công khai (Public Sale)

3. Điều kiện áp dụng:

  • Chương trình áp dụng đối với người dùng mới tham gia giao dịch sản phẩm The Tropicana Garden và người dùng đã giao dịch thành công sản phẩm The Tropicana Garden từ thời điểm mở bán công khai (29/11/2022)

Chỉ còn vài ngày nữa, chương trình ưu đãi nhận lãi suất 5% sẽ kết thúc cùng đợt Public Sale, cùng tham dự và nhận tin nhắn báo tiền về tài khoản hàng ngày từ Realbox! Bắt đầu giao dịch ngay tại: https://realbox.io/vn/vaults

Khám phá thêm